About DHL

Dịch vụ giao hàng Dịch vụ tùy chọn Dịch vụ Hải quan Phụ phí Giải pháp MyDHL+ Tìm hiểu

Nói đến dịch vụ gửi hàng đi quốc tế tại Cao Bằng là phải kể ngay đến DHL?

Deutsche Publish bắt đầu mua lại cổ phần của DHL vào năm 1998, có được quyền kiểm soát vào năm 2001. Đến cuối năm 2002, Deutsche Put up đã mua lại toàn bộ cổ phần còn lại của DHL và chuyển hoạt động sang bộ phận Convey của mình.

Với các lợi thế của mình thì DHL đang là đơn vị vận chuyển hàng hóa nhanh nhất. Các đơn hàng luôn đảm bảo được sự an toàn, bảo mật.

Bộ phận Chuỗi Cung ứng của chúng tôi tạo ra nhiều giải pháp phù hợp cho từng doanh nghiệp với quy mô khác nhau.

Bộ phận Chuỗi Cung ứng của chúng tôi tạo ra nhiều giải pháp phù hợp cho từng doanh nghiệp với quy mô khác nhau.

To find out more about cookies, how we use them and how to transform your cookie settings learn extra right here. By continuing to work with This great site without having Altering your configurations you consent to our utilization of cookies.

Satisfying our intent 'Connecting folks, bettering life' involves us to generate each and every dimension of our small business sustainable.

We don't use GPS-Tracking, indicating as much as a few days may possibly move among a tracking party on the outbound gateway and the subsequent monitoring event at the inbound gateway.

Lựa chọn Vận chuyển Thường xuyên Dịch vụ Logistics dành cho Doanh nghiệp

Bộ phận Chuỗi Cung ứng của chúng tôi tạo ra nhiều giải pháp phù hợp cho từng doanh nghiệp với quy mô khác nhau.

Với kiến thức sâu rộng về hệ thống của mỗi quốc gia, chúng tôi có thể giải quyết được vấn đề trước khi nó xảy ra – đảm bảo hàng hóa của bạn được thông quan và vận chuyển đến nơi nhanh nhất có thể.

You may watch a shipping and delivery signature by clicking “Get Evidence of Delivery” although reviewing particular person cargo tracking outcomes on the net. Or, you'll be able to submit up to twenty five waybills simultaneously for proofs of shipping at the same time.

Theo dự báo của Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF, tốc độ tăng trưởng khối check here lượng thương mại của Việt Nam cũng hết sức khả quan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *